top of page

At studere til lærer på en fri uddannelse

Højskoleånden kan ses i vores værdier, men den kan også aflæses i fag og strukturer på uddannnelsen:

Vi lægger vægt på et højt fagligt niveau, den musiske dimension, medinddragelse, kultur og fællesskab.

Du er derfor også selv med til at skabe uddannelsens indhold i samarbejde med dine lærere.

Der er fælles morgensang alle ugens dage for lærere og studerende, som studerende efterhånden bidrager til.

Der er også fælles frokost hver dag for studerende og lærere, der indgår som en del af elevbetalingen.

Fredag slutter arbejdsugen i fællesskab efter frokost med et aktuelt emne, en aktuel debat eller lignnende - og kage kl. 15.

Musik er mange ting, - både fællesskab, livsglæde, kultur , fortid og nutid i én bevægelse. Derfor lægger vi vægt på musik, sang og bevægelse, - og for dig, som gerne vil have linjefag i musik, er der mulighed for at 'opgradere' dine klaver- eller guitar-færdigheder via et kursus inden studiestart.

De første 1½ år oparbejder du en grundlæggende faglighed og dannelse som lærer, og naturligvis blive en del af fællesskabet af lærerstuderende. Her er der enkelte, kortere praktikforløb, så du får et første kendskab til lærerlivet. Herefter er du i praktik i ½ år på en folke-, fri- efter- eller højskole eller andre relevante uddannelsessteder, hvor du indgår som en del af lærerkredsen og får mulighed for at prøve dig selv af som lærer.

bottom of page