top of page

Hvad er Den Frie Læreruddannelse i Herning?

Vi er et nyt initiativ på skoleområdet, som ønsker at skole og uddannelse skal bygge mere på dannelse, faglighed, frihed, fællesskab og kultur end på snævre læringsmål, test og kontrol.

 

Initivtager er tidl. højskoleforstander for Askov Højskole, nu grundtvigsk valgmenighedspræst Morten Kvist, Herning, som i samarbejde med en række fagfolk fra hele landet har udviklet det pædagogiske værdigrundlag, som læreruddannelsen hviler på.

En række skoler og samarbejdspartnere arbejder nu sammen for at virkeliggøre visionen, herunder mere og længere praktik og generelt inddragelse af et børneperspektiv i det daglige arbejde.

Placering

Uddannelsen har til huse i det tidligere Herning Højskole, hvor der er gode faciliteter, fx.:

- teatersal

- musiklokale

- spisesal til fælles frokost

- pejsesal til morgensang

- udendørs arealer med natur, græs, eng og sø

- elevværelser til leje, primært til 1. og 2. årgang

- mulighed for at inddrage udemiljø i undervisningen, fx. køkkenhave, vandmiljø, græssende får i madkundskab og naturfag

- foredragssal

- afskærmede atriumgårde, hvor der kan eksperimeteres med udeundervisning

Naboer

Vi har fantastiske tætliggende naboer, som helt naturligt kan inddrages i undervisningen:

- Skolemuseet (800 m.)

- Carl Henning Pedersen og Else Alfelts Museum

- De Geometriske Haver

- Herning Museum of Contemporary Art (HEART)

- Skulpturparken

bottom of page