top of page

Lærer med holdning

Hvad er vigtigt for at være en god lærer?

Mange elementer, både faglige og menneskelige, er vigtige.

Du skal have interesse for faglig viden og lyst til at fordybe dig i den.

Du skal også have lyst til at formidle den videre til andre på måder, der kan inspirere dem.

Kort sagt: Nysgerrighed overfor verden og glæde ved at dele denne nysgerrighed med elever

Men der er mere:

For lærerarbejdet hænger altid sammen med et menneskesyn, og i et demokratisk samfund er

dannelse og demokratisk medborgerskab vigtige aspekter.

Skoletænkeren Grundtvig fra 1800-tallet gik imod 'maskinmæssig' undervisning. Han opfattede det som en slags samlebånd.

En skole baseret på udstrakt brug af test og kontrol af elevpræstationer kan være svær at trives i, og dermed svært at lære noget i. Grundtvig har ret i, at der skal være frihed i skolen. Uden frihed bliver mennesket reduceret til middel. Uden frihed tør elever ikke være kritiske, og uden kritik fungerer demokratiet ikke.

Derfor har undervisningen altid en historisk og kulturel dimension. Vi har alle brug for at forstå os selv i en større sammenhæng, og det er det, kultur og historie bidrager med. Derfor er 'verdensborgeren' et pædagogisk ideal:

Andre mennesker og nationer er ikke kun konkurrenter, de er også borgere i verden, ligesom vi selv er.

Læreruddannelse L 2015 24.7..JPG
bottom of page